Simulation, verification and control of heat transfer in machining

Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell produktion

Författare: Tomas Beno; Kth.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.