Sökning: "Kristina Jonäll"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kristina Jonäll.

 1. 1. Textanalys av VD-brev - med fokus på ansvar och öppenhet

  Författare :Kristina Jonäll; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna studie prövar två textanalysmetoders lämplighet avseende undersökningar om hur övertygande texter i VD-brev är. VD-brev är den del av årsredovisningen läsare ägnar störst intresse och som många forskare klassar som ett av de viktigaste beslutsunderlagen för investerare. Motiven till undersökningen är av två slag. LÄS MER

 2. 2. VD:n har ordet: Bilden av det Goda Företaget - text och siffror i VD-brev

  Författare :Kristina Jonäll; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Letter to Shareholders; CEO-letter; discourse analysis; social construction; discourse psychology; accountability;

  Sammanfattning : A picture of the Good Company -Text and Numbers in Letter to Shareholders Companies’ annual reports traditionally include a Letter to Shareholders, signed by the company CEO. Well-positioned near the front of the annual report, such letters are an important element of a company’s communication to its readers. LÄS MER