Sökning: "Göteborgs Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7110 avhandlingar innehållade orden Göteborgs Universitet.

 1. 1. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  Författare :Anette Kjellgren; Karlstads universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. LÄS MER

 2. 2. Effects of Critical Incidents on Consumer Satisfaction

  Författare :Margareta Friman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Perceived service quality; Consumer satisfaction; Negative critical incidents; Affect; Public transport; Perceived service quality; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Satisfaction is assumed to be an important cause of attitude change by mediating between preexposure and postexposure attitudes. A number of factors account for whether one is satisfied or not with a specific product or service. One factor is expectations, another performance of the product or service, and a third disconfirmation of expectation. LÄS MER

 3. 3. Prisutveckling och kapitalvinster på bostadsfastigheter : Memorandum nr 66, Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Bo Sandelin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den stora utflyttningen - studier av psykiatrins omvandling

  Författare :Erik Forsberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum

  Författare :Staffan Kling; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :organisationskultur; tomrum;

  Sammanfattning : Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum När en organisationsmedlem är frånvarande från sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter uppstår ett tomrum bestående av bland annat avsaknad av olika kompetenser. Denna uppsats handlar om hur detta tomrum hanteras och vilka strategier som används i detta sammanhang. LÄS MER