Musikundervisningens yttre villkor och inre liv några variationer över ett läroplansteoretiskt tema

Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)