Robustness and FEA of residual stresses in castings

Detta är en avhandling från Linköping

Författare: Magnus Hofwing; Högskolan I Jönköping.; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.