Sökning: "Magnus Hofwing"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Magnus Hofwing.

 1. 1. Robustness Analysis of Residual Stresses in Castings

  Författare :Magnus Hofwing; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Robustness Analysis of Residual Stresses in Castings

  Författare :Magnus Hofwing; Niclas Strömberg; Mårten Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is about robustness analysis of residual stresses in castings. This topic includes the analysis of residual stresses in castings and the robustness analysis itself, both covered in the thesis. Residual stresses are important when designing casted components. LÄS MER

 3. 3. Robustness and FEA of residual stresses in castings

  Författare :Magnus Hofwing; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER