Sökning: "proto-industry"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet proto-industry.

 1. 1. Gästriklands bergsmän, Kronan och handelskapitalet : Aktörer och institutionella spelregler i bergsmansbruket, 1650-1870

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Richard Ringmar; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; family archives; proto-industry; iron producing peasants bergsmän ; ironmasters; ironmerchants; institutional framework; economic differentiation; socio-economic conflicts; social status; merchant capital penetration; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This investigation was originally based on the family archives of the bergsmän (iron producing peasants) in the parishes of Torskåer and Ovansjö in south-west Gästrikland. They gave an insight into a rather unknown proto-industry, run since medieval times by peasant households and flourishing in the 18th and 19th centuries. LÄS MER

 2. 2. Mellan producent och konsument Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Brismark; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Hälsingland; Hudiksvall; merchants; middlemen; linen; 19th century; proto-industry; peasant trading; Ekonomisk historia; köpmän; kommissionärer; linne; 1800-tal; protoindustri; bondehandel;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of the underlying conditions for the development of a domestic market for consumer goods by studying how the distribution of goods between the town and the countryside in the county of Hälsingland, Sweden, was organized during the first half of the 19th century. The thesis has analyzed the different kinds of persons involved in the distribution of goods, their functions and mutual relations. LÄS MER

 3. 3. Verkstadsmiljöer under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Institutionen för produktionssystem

  Författare :Eva Dahlström; KTH.; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study is concerned with the establishment of Swedishengineering industry during the 19th century, with particularattention given to industrial plants and the formation of thebuilt up environment. The primary aim is to discuss theinfluence of older forms of manufacture and the transfer of newforeign technology. LÄS MER

 4. 4. Marknad på väg. Den västgötska gårdfarihandeln 1790–1864

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Pia Lundqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedlars; Sweden; 18th century; 19th century; internal trade; textile market; distribution; consumer demand; credit networks; institutional change; peasants; households; division of labour;

  Sammanfattning : Lundqvist, P. (2008.) Marknad på väg : den västgötska gårdfarihandeln 1790–1864. [Market on the road : peddling from the province of Västergötland 1790–1864] 324 pages. LÄS MER

 5. 5. Jord, linne eller träkol? : Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rosemarie Fiebranz; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Gender; agrarian history; proto-industrialisation; social differentiation; household; marital conflicts; inheritance practice; linen; charcoal burning; Hälsingland; Sweden; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this study is to elucidate how people in a household-based pre-industrial agrarian economy acted during a period of great changes. The household is seen as a meaning-creating sym-bol in the local culture. LÄS MER