Enzymatic metal-chelation by porphyrins

Detta är en avhandling från Mats Hansson, Department of Biochemistry, Centre for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University E-mail [email protected]

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vad har jag gjort de senaste åren? Och varför? Det är det många som har undrat. Så stundtals även jag. Vad jag skriver nedan syftar inte till att förklara detta, utan är bara ämnat som en kort introduktion. Jag har de senaste åren jobbat med gener och proteiner från både växter och bakterier. Både gener och proteiner är väldigt små saker, men även den minsta lilla sak kan vara av stor betydelse ibland. Just de gener och proteiner som jag har studerat är involverade i att tillverka ännu mindre saker. Trots sin otroligt ringa storlek syns dessa små små saker väldigt bra. Växter är till exempel alldeles fulla av en utav dessa små saker och blir därav alldeles gröna. Detta kallas klorofyll. Inom oss bär vi omkring på miljarder av den andra lilla saken som tillverkas av de protiner jag studerat. Av den lilla saken blir vårt blod alldeles rött. Denna kallas heme. Trots att dessa två små saker är fundamentalt olika både till färg och förekomst har de förvillande likheter. De är faktiskt så lika att man kan undra hur de kan bli tillverkade utan att de blandas ihop. Det är en fråga som jag har funderat på ibland. För att kunna besvara denna typ utav frågor har jag bland annat muterat olika gener. Detta i förhoppning att dessa mutationer skall leda till att proteinerna blir alldeles till sig och jag då kan lura något nytt ur dem. Tyvärr lyckas inte detta alltid. Om det däremot skulle lyckas, då blir man glad och skriver ner sina resultat i en vetenskqplig tidskrift, i hopp om att andra skall finna det läsvärt. Förstår ni?

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.