Volatile constituents in conifers and conifer related wood-decaying fungi. Biotic influences on monoterpene compositions in pines

Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)