Beskattning av fåmansbolag : en inkomstskatterättslig studie av särbehandlingen av fåmansbolag

Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

Författare: Göran Grosskopf; [1976]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.