Köpa eller tillverka : Valet mellan inköp och egentillverkning i svensk verkstadsindustri

Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.