Sökning: "alveolar formation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden alveolar formation.

 1. 1. Functions of PDGF-A and -C. Essential ligands for the PDGF alpha receptor

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Hans Boström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; platelet-derived growth factor; PDGF-A; PDGF-C; PDGF alpha receptor; extracellular retention; gene targeting; mouse development; epithelial-mesenchymal interaction; lung; alveolar formation; spina bifida; gastrointestinal villus;

  Sammanfattning : Altered protein kinase activity is a contributing factor in many diseases including most formsof human malignancies, and there is reason to believe that protein kinases will prove to be majordrug targets in the treatment of cancer. Protein kinases mediate most of the signal transduction ineukaryotic cells, regulating cellular events such as transcription, metabolism, proliferation,cytoskeletal rearrangement, migration, differentiation and apoptosis. LÄS MER

 2. 2. Reconstruction of the alveolar process in cleft patients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fatemeh Jabbari; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alveolar bone grafting; dental status; initial cleft size; dental restoration; unilateral cleft lip and palate; cleft lip and alveolus; primary periosteoplasty; facial growth;

  Sammanfattning : Background. The treatment of patients born with cleft lip and palate has been gradually modified over the years as the surgical procedures have developed and improved. Multidisciplinary team care has evolved and provided improved care with enhanced results. Clefts in the alveolus can be reconstructed by alveolar bone grafting or by periosteoplasty. LÄS MER

 3. 3. Bone tissue regeneration indento-alveolar surgery clinical and experimental studies on biomaterials and bone graft substitutes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annika Sahlin-Platt; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomaterials; bone graft substitutes; compomer; root end filling; Bio-Oss; Bioactive glass 45S5; Algipore; SEM EDAX; ICP-OES; Cryo-XPS;

  Sammanfattning : Pathological processes in the alveolar and facial bones can lead to bone loss that may not heal with complete regeneration. Biomaterials can be used to facilitate the healing process and/or as a bone substitute, but the mechanisms are not fully understood. LÄS MER

 4. 4. Pulmonary Injury Following Intestinal Ischemia and Reperfusion in Rats

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Anna Börjesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reperfusion injury; intestinal ischemia; pulmonary injury; endothelium; cytokines; alveolar fluid clearance; leukocytes; orthopaedics; Surgery; traumatology; ortopedi; Kirurgi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intestinal ischemi/reperfusion (I/R) är ett potentiellt mycket allvarligt tillstånd som kan bero dels på direkt ocklusion av mesenteriella kärl, men även vara sekundärt till andra tillstånd med nedsatt visceral cirkulation, som exempelvis chock eller akut pankreatit. Trots korrekt och även initialt framgångsrik behandling av den bakomliggande orsaken till I/R-tillståndet utvecklar en del av patienterna dysfunktion av andra organ där lungorna är det organ som oftast drabbas. LÄS MER

 5. 5. Neutrophils and extracellular traps in abdominal sepsis

  Detta är en avhandling från Surgery Research Unit

  Författare :Ling Tao Luo; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Abdominal sepsis is associated with changes in systemic inflammation response and coagulation homeostasis. Excessive neutrophil activation is a key regulator in both pro-inflammatory immune response and septic lung injury. Neutrophil-derived DNA may form extracellular traps in response to invading pathogens. LÄS MER