Sökning: "musik didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden musik didaktik.

 1. 1. Interaktion och kunskapsutveckling en studie av frivillig musikundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlaget

  Författare :Anna-Lena Rostvall; Tore West; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music Education; musikpedagogik; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 2. 2. Att lära av och med varandra En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet Repro

  Författare :Anna Ehrlin; Mälardalens högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Didactics; didaktik; music education; preschool; language development; competence; leadership; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Bo L Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Pedagogik; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik; Barn och musik; Komposition musik ; digitala tekniker; Musikundervisning; Datormusik;

  Sammanfattning : Bakgrund Denna studie är en undersökning av barns musikskapande med synthesizer och dator. I studien deltog nio barn i åttaårsåldern. Musik utgör en viktig del i barns och ungdomars vardag och den stora exponering för musik som sker i vårt samhälle innebär att ingen är någon musikalisk nybörjare. LÄS MER

 4. 4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Claes Ericsson; Lunds universitet.; Lund University.; Högskolan i Halmstad.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Musikvetenskap; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; musikvetenskap; pedagogik;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har från olika håll ställts krav på ett ökat elevinflytande över innehåll och arbetsformer i den allmänna skolan. Dessa krav har dels kommit från eleverna själva, dels kommit till uttryck i olika styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Maria Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Musikvetenskap; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER