Sökning: "chondrocyte"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet chondrocyte.

 1. 1. Studies on chondrocyte integrins and mechanical signaling

  Författare :Karin Holmvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratology; Development biology; collagen; mechnaical stimulation; cartilage; development; chondrocyte; integrin; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Brosk är en typ av vävnad som finns på många olika ställen i vår kropp. Karakteristiskt för brosk är att det är mycket hållfast samtidigt som det medger en hög grad av flexibilitet. Ledbrosket är det tunna brosklager som klär kortändarna på benen i skelettet. LÄS MER

 2. 2. Chondrocyte-matrix interactions: with emphasis on the collagen binding integrin a10ß1

  Detta är en avhandling från Dept. for Cell and Molecular Biology, P.O Box 94, S-22100 Lund

  Författare :Lisbet Camper; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; Skeleton; chondrocyte; integrin; cartilage; chondroadherin; collagen; Biochemistry; metabolism; Biokemi; reumatologi; muskelsystem; Skelett; rheumatology locomotion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår kropp är uppbyggd av flera olika typer av stödjevävnader tex ben, brosk, muskler och hud. Den utgör kroppens stomme och bidrar med både stödjande och elastiska funktioner i kroppen. LÄS MER

 3. 3. Functional analysis of the alpha10beta1 integrin

  Detta är en avhandling från Therese Bengtsson (Cartela AB) or from library

  Författare :Therese Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; limb; gene targeting; chondrocyte; integrin; cartilage;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Brosk är en speciell typ av vävnad, som bl.a. finns på våra ledytor, där det fungerar som ett stötdämpande och skyddande lager för benet. Broskets viktiga egenskaper framstår klart vid sjukdomar, som artros, där brosket på ledytor har förstörts och benet blottläggs, vilket resulterar i en permanent smärta. LÄS MER

 4. 4. Basement membrane components in the chondrocyte extracellular matrix

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Alexander Kvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skelett; rheumatology locomotion; nidogen; chondroitin sulfate; collagen assembly; Skeleton; muscle system; type IV collagen; laminin; perlecan; basement membranes; ECM; chondrcytes; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish In conclusion we show that basement membrane components are present in cartilage ECM and that they may serve roles both as BM functional equivalents as well as organizational roles during ECM formation. Den extracellulära matrixen (ECM) är ett nätverk av makromolekyler som, tillsammans med celler, bildar de olika vävnaderna I alla organismer från phylum metazoa. LÄS MER

 5. 5. Responses of fibroblasts and chondrosarcoma cells to mechanical and chemical stimuli

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Juha Piltti; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rho-kinase inhibition; Y-27632; hypoxia; cyclic stretching; human chondrosarcoma 2 8 cells; chondrocyte phenotype; fibroblasts; proteomics; protein pathway analytics; Medical Cell Biology; medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Osteoarthritis is an inflammation-related disease that progressively destroys joint cartilage. This disease causes pain and stiffness of the joints, and at advanced stages, limitations to the movement or bending of injured joints. Therefore, it often restricts daily activities and the ability to work. LÄS MER