Sökning: "sympathetic vasodilatation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sympathetic vasodilatation.

 1. 1. Laser Doppler Perfusion Monitoring and Imaging especially as regards testing for sympathetic nerve function

  Detta är en avhandling från Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Carolin Freccero; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; wavelength; sympathetic vasodilatation; sympathetic vasoconstriction; sympathetic nerve function; parasympathetic nerve function; laser Doppler perfusion imaging; laser Doppler perfusion monitoring; finger skin blood flow; fibre separation; contralateral cooling; Concentration; Fysiologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; Diagnostik; Diagnostics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Laser Doppler metoder avsedda för mätning av blodflöde baserar sig på det faktum att fotoner skiftar i våglängd när de träffar blodkroppar i rörelse. Den förändrade våglängden registreras och signalen bearbetas varefter resultatet uttrycks i en godtycklig enhet och anses utgöra ett mått på blodflöde. LÄS MER

 2. 2. Vascular and endothelial function in human hypertension, and the importance of the renin-angiotensin-aldosterone system

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Sciences, Danderyd Hospital

  Författare :Andreas Jekell; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Hypertension induces structural vascular and cardiac changes with increased arterial stiffness and left ventricular (LV) hypertrophy and is major risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and the sympathetic nervous system are important for blood pressure regulation and vascular function. LÄS MER