Sökning: "mette anthonsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mette anthonsen.

  1. 1. Decisions on Participation in UN Operations: Do Media Matter? Danish and Swedish Response to Intra State Conflicts in the 1990s

    Författare :Mette Anthonsen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER