Sökning: "Commercial activity"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade orden Commercial activity.

 1. 1. Näringsdrivande stiftelser. En rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning. Enterprise foundations. A legal study of purpose, property and administration

  Detta är en avhandling från Department of Law, Lund University

  Författare :Katarina Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foundation; Charity; Enterprise foundation; Commercial activity; Purpose; Property; Civilrätt; Civil law; Trust;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I boken behandlas frågor om vilka begränsningar som finns i möjligheten att driva näringsverksamhet i stiftelseform. Diskussionen koncentreras runt stiftelsebegreppet och i vad mån kopplingen mellan ändamål och förmögenhet medger att stiftelsen får driva näringsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Aging effects on commercial lean NOx trap catalysts

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Jesus De Abreu Goes; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal degradation; sulfur poisoning; characterization; aging; commercial lean NOx traps; NOx storage and reduction;

  Sammanfattning : As a countermeasure to global warming, vehicles with low carbon emissions are being investigated by promoting lean-burn engines and high combustion efficiencies. However, one limitation to the increasing use of these engines is the need to develop corresponding catalytic systems for controlling the nitrogen oxide (NOx) emissions in their lean exhaust. LÄS MER

 3. 3. Utilization of Wild Fruit in Mozambique – Drying of Vangueria infausta (African medlar)

  Detta är en avhandling från Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Eulália Chiau; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vangueria infausta; drying; maltodextrin; sucrose; softener; toughness; solar-assisted pervaporation; aroma; crystallization; water activity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English In Mozambique, many wild fruit species occur naturally in forest environments. Most of the wild fruits are consumed fresh because of their short shelf-life when ripe. LÄS MER

 4. 4. Deactivation of SCR catalysts - Impact of sulfur and the use of biofuels

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Johanna Englund; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cu-SSZ-13; Cu-CHA; Catalyst deactivation; Activity test; DeNOx; Sulfur; NOx reduction; NH3-SCR; FAME; Emission control; HVO; Vanadia; Biofuel;

  Sammanfattning : In a near future, limits on CO2 emissions from vehicles will be introduced, which requires development of more fuel-efficient engines and most likely a transition towards the use of more biofuels. With the implementation of biofuels several issues could arise, one being the lack of fuel standards for these new type of fuels, leading to higher concentrations of catalyst poisons compared to conventional fossil fuels. LÄS MER

 5. 5. Samtal i butik Språklig interaktion melllan biträden och kunder

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ingela Tykesson-Bergman; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; service encounter; activity type; pragmeme; politeness; conversational contract; conversation analysis; interactional routine; small talk; shop assistant; talk at work; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : The subject of this study is language use in a special type of social activity: the exchange of goods, services and information in a commercial setting. The main aim is to gain an understanding of the work that shop assistants perform using language. In the analysis, the focus is on verbal routine work. LÄS MER