Sökning: "digital video microscopy"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden digital video microscopy.

 1. 1. Motility of human polymorphonuclear leukocytes : An image processing approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Mikael Gustafsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human polymorphonuclear leukocytes; locomotion; phagocytosis; Saccharomyces cerevisiae; membrane transport; intracellular free calcium; cellular pH; water influx; actin dynamics; digital video microscopy; image processing; fura-2; BCECF; DII; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Cell motility is essential for polymorphonuclear leukocyte (PMN) function in the defense against invading microorganisms and in inflammatory processes. Using digital video microscopy and image processing, individual cells were studied during random locomotion, chemotactic locomotion and phagocytosis. LÄS MER

 2. 2. Segmentation and tracking of cells and particles in time-lapse microscopy

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Klas E. G. Magnusson; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cell tracking; Particle tracking; Multiple target tracking; Image segmentation; Image processing; Computer vision; Open source software; Time-lapse microscopy; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : In biology, many different kinds of microscopy are used to study cells. There are many different kinds of transmission microscopy, where light is passed through the cells, that can be used without staining or other treatments that can harm the cells. LÄS MER

 3. 3. Mechanical behaviour of hardwoods effects from cellular and cell wall structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ingela Bjurhager; KTH.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Wood fibre and forest products; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Träfiber- och virkeslära;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen var att undersöka mekaniska egenskaper hos olika arter av lövträd, och koppla egenskaperna till cell- och cellväggsstrukturen i materialet. Arterna som omfattades av undersökningen var Europeisk asp (Populus tremula), hybridasp (Populus tremula x Populus tremuloides) och ek (Quercus robur). LÄS MER