Sökning: "digital video microscopy"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden digital video microscopy.

 1. 1. Motility of human polymorphonuclear leukocytes : An image processing approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Mikael Gustafsson; Erik Gylfe; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human polymorphonuclear leukocytes; locomotion; phagocytosis; Saccharomyces cerevisiae; membrane transport; intracellular free calcium; cellular pH; water influx; actin dynamics; digital video microscopy; image processing; fura-2; BCECF; DII; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Cell motility is essential for polymorphonuclear leukocyte (PMN) function in the defense against invading microorganisms and in inflammatory processes. Using digital video microscopy and image processing, individual cells were studied during random locomotion, chemotactic locomotion and phagocytosis. LÄS MER

 2. 2. Mechanical behaviour of hardwoods effects from cellular and cell wall structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ingela Bjurhager; Lars Berglund; Ingo Burgert; Magnus Wålinder; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Wood fibre and forest products; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Träfiber- och virkeslära;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen var att undersöka mekaniska egenskaper hos olika arter av lövträd, och koppla egenskaperna till cell- och cellväggsstrukturen i materialet. Arterna som omfattades av undersökningen var Europeisk asp (Populus tremula), hybridasp (Populus tremula x Populus tremuloides) och ek (Quercus robur). LÄS MER