Sökning: "Ylva Ginsberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Ginsberg.

  1. 1. Attention deficit hyperactivity disorder in prison inmates

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

    Författare :Ylva Ginsberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is an inherited developmental disorder with early onset, chronically persisting in the vast majority of cases. ADHD is associated with pervasive cognitive, emotional and functional impairments, as well as an increased rate of coexisting disorders. LÄS MER