Sökning: "Tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet Tandvård.

 1. 1. I väntan på tandvård : Hur tandrötan blev politik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Christer Lindblom; Bengt Erik Eriksson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dentistry; dental profession; historical development; professionialization; dental caries; social problems; politics; tandvård; tandvårdsorganisation; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the political history of dental caries and the evolution of professional dental care in Sweden. For centuries tooth decay was considered an unavoidable nuisance for the individual. During the decades around 1900 dental caries was gradually defmed as a social problem and a preventable national disease. LÄS MER

 2. 2. Produktion, produktivitet och kostnader i svensk tandvård

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ingvar Westerberg; Bengt Jönsson; [1987]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public dental care; Private dental care; Productivity; Production function; Economic systems; Tandläkare; Tandvård; Tandvårdskostnader;

  Sammanfattning : The thesis contains projects at a national as well as a clinical level.On a national level a study is made of productivity in adult dental care in both its private and its public·sectors. LÄS MER

 3. 3. Improvements in the aging population 1968-1991 : trends in mobility and dental status

  Detta är en avhandling från Stockholm : Deptartment of Social Work, Stockholm University

  Författare :Kozma Ahacic; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fokhälsa; Tandvård; sociologiska aspekter; Sverige; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nordisk samhällsodontologi : Forskningsområden och forskarparadigm

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Elisabeth Wärnberg-Gerdin; Lennart Nordenfelt; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community Dentistry; Content Analyses; Nordic Countries; Research areas; Researcher paradigms; Tandvård; Odontologi; Medicin; Samhällsmedicin; Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is Nordic community dentistry, with the focus on its areas of research and its researcher paradigms. The main objective is to characterise and demarcate Nordic community dentistry research with the aid of empirical material.The dissertation includes four sub-studies. LÄS MER

 5. 5. Oral Treatment Intention and Realistic Oral Treatment Need for Patients in Long-term Care in Sweden, 2003

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Rita Isaksson; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tandvård -- Sverige;

  Sammanfattning : A new regulation within the Swedish National Dental Health Care Insurance was introduced in 1999. It stipulates increased economic support for dental care to persons, who, due to disease or handicap, are depending on the aid from nursing personnel for their daily activities. LÄS MER