Sökning: "Werner"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet Werner.

 1. 1. Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications. Data from the general population study “Good Aging in Skåne”

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Karin Werner; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grundprobleme der Übersetzungstheorie : unter besonderer Berücksichtigung schwedisch-deutscher Übersetzungsfälle

  Detta är en avhandling från Bern : A. Francke Verlag

  Författare :Werner Koller; [1972]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Explicit algebraic turbulence modelling in buoyancy-affected shear flows

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Werner Lazeroms; Arne Johansson; Antti Hellsten; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Turbulent flows affected by buoyancy forces occur in a large amount of applica-tions, from heat transfer in industrial settings to the effects of stratification inEarth’s atmosphere. The two-way coupling between the Reynolds stresses andthe turbulent heat flux present in these flows poses a challenge in the searchfor an appropriate turbulence model. LÄS MER

 4. 4. Turbulence modelling applied to the atmospheric boundary layer

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Werner Lazeroms; Arne Johansson; Geert Brethouwer; Evgeni Fedorovich; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; turbulence; RANS models; explicit algebraic Reynolds-stress models; buoyancy; stable stratification; thermal convection; atmospheric boundary layer;

  Sammanfattning : Turbulent flows affected by buoyancy lie at the basis of many applications, both within engineering and the atmospheric sciences. A prominent example of such an application is the atmospheric boundary layer, the lowest layer of the atmosphere, in which many physical processes are heavily influenced by both stably stratified and convective turbulent transport. LÄS MER

 5. 5. Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum : en studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande

  Detta är en avhandling från Stockholm ; : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Werner Schmidt; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sveriges socialdemokratiska vänsterparti; Kommunism-- historia -- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER