Sökning: "Trypanosomatidae"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Trypanosomatidae.

  1. 1. Sexual selection and intersexual conflicts in water striders

    Författare :Göran Arnqvist; Andrew Sih; Umeå universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sexual selection; mating behaviour; parasitism; sperm competition; mate guarding; sexual dimorphism; natural selection; sexual conflicts; water striders; Heteroptera; Gerridae; Gerris; Scelionidae; Trypanosomatidae; Skinnbaggar; Etologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER