Sökning: "Tove Porseryd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tove Porseryd.

  1. 1. Endocrine disruption in fish : Effects of 17α-ethinylestradiol exposure on non-reproductive behavior, fertility and brain and testis transcriptome

    Författare :Tove Porseryd; Inger Porsch Hällström; Ioanna Katsiadaki; Södertörns högskola; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 17α-ethinylestradiol; endocrine disrupting chemical; fish; behavior; fertility; transcriptome; RNA sequencing; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : Aquatic environments are the end recipient for most anthropogenic chemical pollutants. One common chemical pollutant found in the aquatic environment is 17α-ethinylestradiol (EE2), a synthetic estrogen used in contraceptive pills. LÄS MER