Sökning: "Tomas Appelqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tomas Appelqvist.

  1. 1. Bönen i den helige Andes tempel - Människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi

    Detta är en avhandling från Artos & Norma

    Författare :Tomas Appelqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : This thesis explores Martin Luther´s theology of prayer. His catechetical writings (written between 1516-1535) and the three longer series of lectures on the Psalms (written 1513-1515, 1519-1521 and 1532-1535) are studied. LÄS MER