Sökning: "Tephra"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Tephra.

 1. 1. Vegetation on lava fields in the Hekla area, Iceland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sv. växtgeografiska sällsk

  Författare :Ágúst H. Bjarnason; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtgeografi - Island; Lava fields; Iceland; Hekla area; Tephra;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tephra horizons in the North Atlantic region during the Early Holocene

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Författare :Ewa Lind; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tephrochronology; geochemical composition; Saksunarvatn Ash; Vedde Ash; Fosen Tephra; Askja-S; palaeoclimate; Younger Dryas; Early Holocene; “XRF ITRAX”; sediment geochemistry; stable isotopes; Faroe Islands; Norway; Sweden; Quaternary Geology; kvartärgeologi;

  Sammanfattning : Uncertainties about the rate and magnitude of future climate change have drawn attention to the climate variability following the Late Glacial-Early Holocene transition, c. 12-8 ka BP. LÄS MER

 3. 3. Tephrochronological Studies in Scotland and Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Författare :Carl Lilja; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; geologi;

  Sammanfattning : The study of palaeoclimates, especially the rapid climate changes during the Last Glacial-Interglacial Transition (LGIT ca. 15-8 ka BP), requires precise dating as well as the ability to link climate records over large regional areas. LÄS MER

 4. 4. Towards an Early Holocene Tephrochronology for the Faroe Islands: Methodology and first results

  Detta är en avhandling från Stockholms universitet

  Författare :Ewa Lind; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quarternary Geology; kvartärgeologi;

  Sammanfattning : The uncertainties regarding future climate change have put considerable notice to the climate variability following the Late Glacial-Holocene transition (ca. 13-9 ka BP) in the North Atlantic region as well as the forcing mechanisms behind climate changes. LÄS MER

 5. 5. Setting the Holocene clock using varved lake sediments in Sweden

  Detta är en avhandling från Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Författare :Lovisa Zillén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; Physical geography; tephrochronology; palaeomagnetic secular variations; radiocarbon time-scale; Holocene varved lake sediments; varve chronology; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under kvartärtiden (den geologiska period som omfattar de senaste ca 2,6 miljoner åren) har klimatet på Jorden varierat dramatiskt. Långa perioder (ca 100 000 år) av istid med stora inlandsisar som täckte Skandinavien, Ryssland, Sibirien, Grönland och Nordamerika har periodiskt avbrutits av kortare perioder (ca 10 000 år) av varmare klimat, så kallade interglacialer. LÄS MER