Sökning: "Sten Strömberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sten Strömberg.

  1. 1. Developments in Feedstock Analysis and Process Control for Biogas Production

    Författare :Sten Strömberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anaerobic digestion; Process control; Biochemical Methane Potential; Process analysis; Feedstock; Biogas;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med snabbare och pålitligare analysresultat finns stora möjligheter till ett ökat utnyttjande av avfallsresurser för produktion av förnybar energi. Resultat från min forskning gör det möjligt att analysera råvaror för biogasproduktion med större säkerhet och med möjligheten att få upp till nio gånger snabbare resultat. LÄS MER