Sökning: "Skrädderi för kungligt bruk : tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Skrädderi för kungligt bruk : tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635.

  1. 1. Skrädderi för kungligt bruk : Tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635

    Författare :Cecilia Aneer; Margareta Nockert; Anne Kjellberg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; tailoring; tailors; craft; craftsmen; dress history; Swedish court; Gustavus Adolphus; Charles IX; Art; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Textile Studies; Textilvetenskap;

    Sammanfattning : This study examines the manufacturing of tailored men’s garments in the workshops at the Swedish royal court during the reigns of Charles IX and Gustavus Adolphus. The focus of the examination has been on the craft of tailoring and the organization of the court tailors. The study is built on both object-based and archival research. LÄS MER