Sökning: "Ryszard Szulkin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ryszard Szulkin.

 1. 1. Privat eller offentligt? : organisationsstruktur och arbetsförhållanden under olika ägandeformer

  Författare :Ryszard Szulkin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De mångkulturella innerstadsskolorna : Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

  Författare :Jenny Kallstenius; Nihad Bunar; Ryszard Szulkin; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; freedom of choice; segregation; Bourdieu; ethnography; Utbildning; skolvalfrihet; segregation; Bourdieu; etnografi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : An educational reform was carried out in Sweden in the early 1990s. This reform involved implementing a far reaching policy of freedom of choice. LÄS MER

 3. 3. Consider her adversity : four essays on gender inequality in the labor market

  Författare :Mia Hultin; Donald Tpomaskovic-Devey; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Paper I: Gender Differences in Workplace Authority:Discrimination and the Role of Organizational LeadersThis paper examines to what extent discrimination accounts for inequalities in authority exertion between women and men in the Swedish labor market. Processes governing authority attainment are studied in terms of human capital and family responsibilities as well as of the horizontal sex segregation in the labor market. LÄS MER