Sökning: "Rolf Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Rolf Gustavsson.

 1. 1. Modelling and analysis of hydropower generator rotors

  Författare :Rolf Gustavsson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Sammanfattning : In almost all production of electricity the rotating machines serves as an important part of the energy transformation system. In hydropower units, a hydraulic turbine connected to a generator converts the potential energy stored in the water reservoir into electrical energy in the generator. LÄS MER

 2. 2. Rotor dynamical modelling and analysis of hydropower units

  Författare :Rolf Gustavsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer Aided Design; Datorstödd maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : In almost all production of electricity the rotating machines serves as an important part of the energy transformation system. In hydropower units, a hydraulic turbine connected to a generator converts the potential energy stored in the water reservoir into electrical energy in the generator. LÄS MER

 3. 3. Om folkhögskolans dynamik : Möten mellan olika bildningsprojekt

  Författare :Rolf Berndtsson; Staffan Larsson; Bernt Gustavsson; Gunnar Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; The generally oriented course; Projects of Bildung; Selfeducation; Self-development; Self-rehabilitation; Qualification; Dynamic; Process; Power and Bildung;

  Sammanfattning : This study is describing the projects of Bildung which are possible to identify with the students and the teachers at two folk high schools and the meeting between those projects in the classrooms. Another purpose is to describe and analyze processes, which arise when teachers, students and folk high school as an institution come together. LÄS MER

 4. 4. Nonlinear dynamic analysis of vertical rotors with tilting pad journal bearings

  Författare :Gudeta Benti; Jan-Olov Aidanpää; Rolf Gustavsson; Roland Larsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vertical rotor; tilting pad journal bearing; stiffness; damping; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER