Nonlinear dynamic analysis of vertical rotors with tilting pad journal bearings

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.