Sökning: "Petri Piiroinen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Petri Piiroinen.

 1. 1. Passiv walking : transition from 2D to 3D

  Detta är en avhandling från Stockholm : Mekanik

  Författare :Petri Piiroinen; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Recurrent dynamics of nonsmooth systems with application to human gait

  Detta är en avhandling från Stockholm : Mekanik

  Författare :Petri Piiroinen; [2002]
  Nyckelord :dynamical systems; nonsmooth dynamics; recurrent motions; stability analysis; solution continuation; Poincaré maps; passive walking; gait characteristics; musculoskeletal modeling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER