Sökning: "Marcus Radetzki"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marcus Radetzki.

 1. 1. Orsak och skada : Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring

  Författare :Marcus Radetzki; Trine Lise Wilhelmsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation examines the extent of an insurer's obligation to pay property insurance compensation as a function of causality. Its point of departure is the policy terms under which the present question is primarily governed (the obligation-activating causation terms). LÄS MER

 2. 2. Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning

  Författare :Konrad Lundberg; Claes Sandgren; Marcus Radetzki; Eva Lindell-Frantz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Meaning of contract; incorporaton; interpretation; supplementation; ambiguity rule; Avtalets innebörd; inkorporering; tolkning; utfyllning; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : What a contract means with regard to the mutual rights and duties of the parties to that contract, depends on what provisions the contract contains (incorporation), how these provisions should be construed (interpretation) and how issues not addressed in the contract should be governed (supplementation).Statutory provisions regarding incorporation, interpretation and supplementation exist, albeit to a limited extent. LÄS MER