Sökning: "utfyllning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet utfyllning.

 1. 1. Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning

  Författare :Konrad Lundberg; Claes Sandgren; Marcus Radetzki; Eva Lindell-Frantz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Meaning of contract; incorporaton; interpretation; supplementation; ambiguity rule; Avtalets innebörd; inkorporering; tolkning; utfyllning; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : What a contract means with regard to the mutual rights and duties of the parties to that contract, depends on what provisions the contract contains (incorporation), how these provisions should be construed (interpretation) and how issues not addressed in the contract should be governed (supplementation).Statutory provisions regarding incorporation, interpretation and supplementation exist, albeit to a limited extent. LÄS MER

 2. 2. Tolkning och utfyllning : Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

  Författare :Joel Samuelsson; Håkan Andersson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avtalsrätt; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in contract law concerning the distinction between interpretation of contracts (“tolkning”) and construction of contracts (“utfyllning”) traditionally upheld within Scandinavian doctrine. To some extent, this distinction has always been a source of conceptual confusion, but in late-modern times, it has, in certain respects, become almost unintelligible – owing to the gradual loss of function of the form of rationality that originally sustained it. LÄS MER

 3. 3. Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall

  Författare :Peter Hultgren; Johan Lindholm; Jan Leidö; Kåre Lilleholt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fel i tjänst; uppdragstagares kontraktsbrott; utfyllning; utfyllande rätt; analogier; allmänna rättsgrundsatser; allmänna rättsprinciper; felbedömning; påföljder; detentionsrätt; fullgörelse; prisavdrag; hävning; skadestånd; Law; juridik;

  Sammanfattning : Fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur ett mycket brett ämne. Då majoriteten av tjänsterna som tillhandahålls på den svenska marknaden inte omfattas av reglering har ämnet vidare ett naturligt samband med metodfrågor om avtalsutfyllning med analogier och allmänna rättsgrundsatser. LÄS MER