Sökning: "Kategorisering av barns problem i skolans värld"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kategorisering av barns problem i skolans värld.

  1. 1. Kategorisering av barns "problem" i skolans värld : En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Christina Hellblom-Thibblin; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education; Education; categorization in school; ill-health of children; children’s health problems; diagnosis in school; children’s differences; ”exceptional” children; pupil care; school health services; children with special educational needs; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze the categorization of children’s “problems” in comprehensive schools and the context in which the categorization is performed and used. A central question is: How are the children’s “problems” defined and formulated in the annual reports of the school health services for the school years 1944/45 to 1988/89? “Problems” in this context are illnesses, functional disabilities and other characteristics associated with what is perceived as the physical, psychical and social ill-health of a child. LÄS MER