Sökning: "Ledtrådar"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet Ledtrådar.

 1. 1. Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama : Samspel i roll i en fiktiv verksamhet

  Författare :Eva Hallgren; Eva Österlind; Inger Eriksson; Aud Berggraf Sæbø; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; drama in education; process drama; teacher-in-role; aesthetic engagement; activity theory; dialogism; postupak postupok; playful format; perezhivanie; expectagency; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to deepen the understanding of role taking and the function of role for developing and exploring the possible content in process drama, with the help of Leontiev’s activity theory and Bakhtin’s dialogism. The relation between role taking, aesthetic engagement and the concept of perezhivanie, used by Vygotsky, is also reflected on and used as analytical tools. LÄS MER

 2. 2. Kreativitetsmysteriet : Ledtrådar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik

  Författare :Daniel Ericsson; Barbara Czarniawska; Sweden Stockholm School of Economics; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Input och output : Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser

  Författare :Christian Waldmann; Christer Platzack; Marit Westergaard; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; språkinlärning; input; syntaktiska ledtrådar; frekvens; funktionella kategorier; ordföljd; verbplacering; verbflyttning; subjunktion; huvudsats; bisats; V2; Svenska språket Nordiska språk; Swedish; syntactic cues; frequency; functional categories; word order; verb placement; verb movement; complementizers; main clauses; embedded clauses; verb second; language acquisition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

  Författare :Susanne Schötz; Fonetik; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; perceptual cues; speaker age; automatic speaker recognition; acoustic analysis; acoustic correlates; data-driven; Phonetics; formant synthesis; Fonetik; fonologi; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Speaker age is an important paralinguistic feature in speech which has to be considered in the study of phonetic variation. Knowledge about this feature may be used to improve speech technology applications, e.g. automatic speech recognition and speech synthesis. LÄS MER

 5. 5. Postponed Plans : Prospective Memory and Intellectual Disability

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER