Sökning: "Jörgen"

Visar resultat 1 - 5 av 414 avhandlingar innehållade ordet Jörgen.

 1. 1. Investigation of Novel Metal Gate and High-κ Dielectric Materials for CMOS Technologies

  Författare :Jörgen Westlinder; Jörgen Olsson; Stefan Bengtsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; metal gate; high-κ dielectics; titanium nitride; zirconium nitride; MOSFET; thin film; tantalum oxide; aluminum nitride; Elektronik; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : The demands for faster, smaller, and less expensive electronic equipments are basically the driving forces for improving the speed and increasing the packing density of microelectronic components. Down-scaling of the devices is the principal method to realize these requests. LÄS MER

 2. 2. Signal Enhancement in Wireless Communication Systems

  Författare :Jörgen Nordberg; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel equlization; Multirate Equalization; Signal Separation; Beamforming; Sptial Equalization;

  Sammanfattning : Digital Wireless communications has been one of the fastest growing communication techniques during the last decade. Today there exists several different communication systems that use wireless techniques. They share one common property that they transmit data through a radio interface. LÄS MER

 3. 3. Bilder av småföretagares ekonomistyrning

  Författare :Jörgen Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Utvecklingen av ekonomisk styrning och även den aktuella debatten inom området är till stora delar koncentrerad till stora företag. Under en seminarieserie om risker i samband med nyföretagande anordnad av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) aktualiserades frågan om ekonomisk styrning i små och nystartade företag. LÄS MER

 4. 4. GLONASS contributions to space geodesy

  Författare :Jörgen Börjesson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microwave radiometry; Global navigation satellite system; GLONASS; global positioning system; satellite navigation; GPS; space geodesy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tumour models in vitro : a study of proliferation and growth in cellular spheroids

  Författare :Jörgen Carlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER