Sökning: "Internationella relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Internationella relationer.

 1. 1. Health security in the European Union Agents, practices and materialities of securitization

  Detta är en avhandling från Department of Economic History and International Relations, Stockholm University

  Författare :Louise Bengtsson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health security; securitization; critical security studies; European Union; public health; International Relations; internationella relationer;

  Sammanfattning : Over the past two decades, the notion of ‘health security’ has emerged as a central tenet of European Union (EU) public health policy. This PhD thesis examines the rise and implications of health security cooperation, associated with an imperative to fight ‘bioterrorist attacks’, pandemics and other natural or man-made events. LÄS MER

 2. 2. Norm Acceptance in the International Community A study of disaster risk reduction and climate-induced migration

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economic History and International Relations, Stockholm University

  Författare :Elin Jakobsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Relations; norms; norm diffusion; norm acceptance; norm emergence; norm life cycle; disaster risk reduction; climate-induced migration; climate refugees; climate security; International Relations; internationella relationer;

  Sammanfattning : Different kinds of normative claims and statements of “oughtness” infuse the international political environment. But why do some proposed norms become accepted by the international community while others do not? This thesis investigates this central question using two normatively charged international issues as vehicles for explanation. LÄS MER

 3. 3. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. LÄS MER

 4. 4. Industrial Symbiosis - A Tool for More Sustainable Regions?

  Detta är en avhandling från IIIEE, Lund University

  Författare :Murat Mirata; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Teknik; regional sustainability; distributed economies; Industrial ecology; Industrial symbiosis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens industriella system är inte långsiktigt hållbara. För detta behövs bland annat fundamentala förändringar av hur samhällets resurser används. Detta gäller den totala volymen som förbrukas men också vilka ämnen som sätts i omlopp i samhället. LÄS MER

 5. 5. From professional interactions to relational work Investigating relationships around non-family CEOs in family firms

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Författare :Matthias Waldkirch; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Relationships constitute a central and significant part of our lives and form the very foundation on which organizations are built. They provide meaning to work, create connections, and ultimately shape organizations. LÄS MER