Sökning: "Historia uppsala universitet 1971"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Historia uppsala universitet 1971.

 1. 1. Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720-1789 : en prövning av markegångstaxornas källvärde

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Lindgren; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Swedes in Chicago : a demographic and social study of the 1846-1880 immigration

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulf Beijbom; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Metall 20 - fackföreningen och människan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torgny Börjeson; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Swedish America, 1914-1932 : studies in ethnicity with emphasis on Illinois and Minnesota

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sture Lindmark; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svenska företag i Latinamerika : etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900-1940

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Harald Runblom; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER