Sökning: "Filosofiska Fakulteten Uppsala Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10367 avhandlingar innehållade orden Filosofiska Fakulteten Uppsala Universitet.

 1. 1. Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 : en aspekt på folkhemmets framväxt = Housing in Uppsala 1900-1950

  Författare :Carl Erik Bergold; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Chemisk undersökning om källe-vatnen uti och närmast kring Upsala, första delen. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke, under inseende af ... Torb. Bergman ... uti större carolinska lärosalen, til almänt ompröfvande framgifven den 24 decemb. på vanlig tid för middagen år 1770, af Pehr Dubb, Vest-Göthe

  Författare :Torbern Bergman; Pehr Dubb; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Hydrologi; Uppsala; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Codices manuscripti latini Bibliothecæ Regiæ Academiæ Upsaliensis quorum partem primam venia ampl. Facult. Philos. Upsal. præside Mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico P. p. Oscar Julius Aug. Almquist Uplando-Roslagus in Audit. Gustav. die XIV. Junii MDCCCXXXVI H A. M. S

  Författare :Johan Henrik Schröder; Oscar Julius August Almquist; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Latinska handskrifter; Sverige; Uppsala;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Propositiones nonnullæ de artium liberalium causis ex præstantium philosophorum monumentis collectæ, ac publico examini subjectæ, quas Divina favente gratia sub praesidio M: Eliæ Magni Rhalambii Svenno Ionae Moderus tueri conabitur. V Septembris horis looque consuetis

  Författare :Elias Magni Rhalambius; Sven Jonsson Moderus; Elias Magni Rhalambius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Artes liberales; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen; Philosophy; with specialization in history of philosophy; Filosofi med filosofihistorisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den klassiska parlamentarismens genombrott i England

  Författare :Nils Andrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER