Sökning: "Ferroalloy"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Ferroalloy.

 1. 1. Three Dimensional Determinations of Inclusions in Ferroalloys and Steel Samples

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yanyan Bi; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Three dimensional; Ferroalloy; Inclusion; Spinel inclusion; T hermodynamic calculation; REM clusters; Formation mechanism; Statistical analysis; Maximum size;

  Sammanfattning : As the requirements on material properties increase, there has been a demand on an additional knowledge on the effect of impurities in the ferroalloyson the steel cleanness. Thus, the number, morphology, size and composition of inclusions in sixdifferent ferroalloys (FeTi, FeNb, FeSi,SiMn, LC and HC FeCr) were investigatedin this study. LÄS MER

 2. 2. Study of Non-metallic Inclusion in Alloy 825

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hans Kellner; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Metallurgical process science; Metallurgisk processvetenskap; Alloy 825; FeTi70R alloy; non-metallic inclusions; inclusion distribution; clusters; electromagnetic and gas stirring; ladle treatment; electrolytic extraction; stirring directions; Alloy 825; FeTi70R legering; icke-metalliska inneslutningar; inneslutnings fördelning; kluster; elektromagnetisk och gas omrörning; skänkugnsbehandling; elektrolytisk extraktion; omrörningshåll; Steel Forming and Surface Engineering; Stålformning och ytteknik;

  Sammanfattning : Det är välkänt att inneslutningar påverkar egenskaperna i stål och legeringar. Därför är det viktigt att förstå vilken sorts inneslutningar som existerar samt hur de beter sig, särskilt stora inneslutningar. LÄS MER