Sökning: "Chalmers Tekniska Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 1113 avhandlingar innehållade orden Chalmers Tekniska Högskola..

 1. 1. Lighting Design in Computerised Offices

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Annika Kronqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur ljusmiljön på datoriserade kontor bör designas för att bäst stödja datorbaserat arbete. Eventuell inverkan av bildskärmen på visuell komfort och det allmänna välbefinnandet studeras i fyra studier: 1) Enkätstudie som syftar till att kartlägga hur olika kriterier används i ljusmiljöns designprocess. LÄS MER

 2. 2. Automated Computer Systems for Manufacturability Analyses and Tooling Design Applied to the Rotary Draw Bending Process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

  Författare :Joel Johansson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi; Design For Manufacturability; Design Automation; Rotary Draw Bending; and Knowledge-based Engineering KBE ;

  Sammanfattning : Intensive competition on the global market puts great pressure on manufacturing companies to develop and produce products that meet requirements from customers and investors. One key factor in meeting these requirements is the efficiency of the product development and the production preparation processes. LÄS MER

 3. 3. Computer-Supported Design for Producibility Principles and Models for System Realisation and Utilisation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Elgh; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design for Producibility; Cost Estimation; Manufacturing Requirement; Design Automation; Application System Development; Application System Utilisation; Information Modelling;

  Sammanfattning : For many products, the adaptation to customer specifications is essential and requires flexible product design and manufacture while maintaining competitive pricing. Engineering design is often concerned with striking a good balance between product properties, e.g. performance, and the resources required to manufacture and assemble the product. LÄS MER

 4. 4. Planning Design Automation A Structured Method and Supporting Tools

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology

  Författare :Mikael Cederfeldt; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design automation; Planning; Evaluation; Process; Knowledge; Methods; Potential; Need;

  Sammanfattning : The demand for customised products that meet different markets and different customers is steadily increasing. Also, the demand for shorter lead times for the delivery of these customised products puts strains on design departments whose work tends to become increasingly repetitive. LÄS MER

 5. 5. Industrial Application of Set-based Concurrent Engineering – Managing the design space by using Platform System Families

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Dag Raudberget; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; product development; platform-based development; set-based concurrent engineering; design decisions; functional modelling; configurable components; platform architecture; system family;

  Sammanfattning : During product development, most of the customer value, as well as the cost and the quality of a product are defined. This key role of development in industry has led to an intense search for better ways to develop products, software, services and systems. LÄS MER