Sökning: "Axel Flink"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Axel Flink.

 1. 1. Growth and Characterization of Ti-Si-N Hard Coatings

  Författare :Axel Flink; Lars Hultman; Johanna Rosén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ti-Si-N; physical vapor deposition; nitrides; density functional theory; transmission electron microscopy; nanocomposits; nanolaminates; solid solutions; Material physics with surface physics; Materialfysik med ytfysik;

  Sammanfattning : Metastable (Ti,Si)N alloy and TiN/SiNx multilayer thin solid films as well as SiNx/TiN surfaces have been explored. Cubic Ti1-xSixN (0≤x≤0. LÄS MER

 2. 2. Growth and Characterization of Ti-Si-N Thin Films

  Författare :Axel Flink; Lars Hultman; Paul Mayrhofer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Analytical transmission electron microscopy; Arc; Sputtering; Hard coatings; Multilayer Cutting inserts; analytisk transmissionselektronmikroskopi; ytbeläggningar; skärande; bearbetning; Ti-Si-N; arcförångning; sputtring; Material physics with surface physics; Materialfysik med ytfysik;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom materialforskningen går mot att framställa avancerade material vilka är skräddarsydda för olika tillämpningar. Detta har medfört att det blir allt mer populärt att belägga ytor med ett eller flera tunna lager med syfte att förbättra materialegenskaperna. LÄS MER

 3. 3. Nanostructuring and Age Hardening in TiSCN, ZrAlN, and TiAlN Thin Films

  Författare :Lars Johnson; Lars Hultman; Axel Flink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :thin films; age hardening; spinodal decomposition; TiSiCN; ZrAlN; TiAlN; Transmission electron microscopy; Atom probe tomography; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis explores nanostructuring in TiSiCN, ZrAlN, and TiAlN thin films deposited by cathodic arc evaporation onto cemented carbide substrates, with intended applications for cutting tools. The three systems were found to exhibit age hardening upon annealing, by different mechanisms, into the superhard regime (≥30 GPa), as determined by a combination of electron microscopy, X-ray diffraction, atom probe tomography, erda, and nanoindentation tech- niques. LÄS MER

 4. 4. Transition metal carbide nanocomposite and amorphous thin films

  Författare :Olof Tengstrand; Lars Hultman; Per Eklund; Axel Flink; Allan Matthews; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores thin films of binary and ternary transition metal carbides, in the Nb-C, Ti-Si-C, Nb-Si-C, Zr-Si-C, and Nb-Ge-C systems. The electrical and mechanical properties of these systems are affected by their structure and here both nanocomposite and amorphous thin films are thus investigated. LÄS MER