Sökning: "Ann-sofi Topelius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-sofi Topelius.

  1. 1. Damastduktyg och verksamheten vid Vadstena fabrik 1753-1843

    Författare :Ann-Sofi Topelius; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Vadstena fabrik; Textilindustri-- Damast -- Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER