A systematic revision of the Neotropical catfish genus Rhamdia (Teleostei, Pimelodidae)

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.