De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning akademisk afhandling, med Kongl. Maj:ts serskilde allernådigste tillåtelse och vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samycke [sic], utgifven av Gustaf Varenius ... och Carl Henric Andersson a

Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Leffler och Sebell

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)