Sökning: "Gustaf Varenius"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Gustaf Varenius.

 1. 1. De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning akademisk afhandling, med kongl. maj:ts serskilde allernådigste tillåtelse och vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, utgifven af Gustaf Varenius ... och Claes Eric Varneius af Götheborgs landskap, till offentlig granskning framställd på öfre filosofiska lärosalen d. 15 oct. 1845. p. v. t. f. m. 1 Del

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Leffler och Sebell

  Författare :Gustaf Varenius; Uppsala universitet.; [1845]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning akademisk afhandling, med Kongl. Maj:ts serskilde allernådigste tillåtelse och vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samycke [sic], utgifven av Gustaf Varenius ... och Carl Henric Andersson af Götheborgs landskap, till offentlig granskning framställd på öfre filosofiska lärosalen d. 15 oct. 1845. p. v. t. f. m., 2 Del

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Leffler och Sebell

  Författare :Gustaf Varenius; Uppsala universitet.; [1845]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning. akademisk afhandling, med kongl. maj:ts serskilde allernådigste tillåtelse och vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samycke, utgifven av Gustaf Varenius ... och Nils Axel Sparrman af Gestrico-Helsinge landskap, till offentlig granskning framställd på öfre filosofiska lärosalen d. 18 oct. 1845. p. v. t. f. m., 3 Del

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Leffler och Sebell

  Författare :Gustaf Varenius; Uppsala universitet.; [1845]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning jemte 2 medicolegala liköppningsprotocoller och utlåtanden. Akademisk afhandling, med kongl. maj:ts serskilde allernådigste tillåtelse och vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samycke, utgifven av Gustaf Varenius ... och Carl Magnus Appelberg af Götheborgs landskap, till offentlig granskning framställd på öfre filosofiska lärosalen d. 18 oct. 1845. p. v. t. f. m., 4 Del

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Leffler och Sebell

  Författare :Gustaf Varenius; Uppsala universitet.; [1845]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om dysenterie. Academisk afhandling med ... medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israel Hwasser ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Gustaf Varenius Göteborgare. på Medic. Auditorium den 12 december 1835. p. v. t. e. m. 3 delen

  Detta är en avhandling från Upsala, Palmblad, Sebell & c., 1835

  Författare :Israel Hwasser; Uppsala universitet.; [1835]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER