Rikets gäld 1788-1792 : studier i den svenska riksgäldsförvaltningen jämte krigsfinansieringen 1788-1790

Författare: Bertil Dahlström; Stockholms Högskola; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)