NMR multicomponent self-diffusion studies of association phenomena in aqueous solution

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.