A spectrophotometric investigation of molecular bands of CN and CH in stars of late spectral types

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)