Extremisten i klassrummet Perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism

Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.